Crna trulež krompira (crna noga)

Ekonomski najznačajnija bakterijska bolest krompira je crna trulež prizemnog dela stabla, prouzrokuje je Envinia carotovora.

Crna trulež prizemnog dela stabla je na mnogim jezicima sveta poznata i kao „crna noga” krompira. Pri povoljnim agrometeorološkim uslovima, kao što su ovogodišnji, prouzrokuje značajne štete, a posebna opasnost je za semenski krompir.

Bakterija napada biljku tokom čitavog vegetacionog perioda ali, ukoliko se to desi na početku sezone, može doći do njenog brzog izumiranja. Sadnjom povređenih krtola u hladna i vlažna zemljišta, obezbeđeni su prvi uslovi za laku infekciju. Porastom temperature tokom klijanja i nicanja krompira pojačava se i razvoj patogena.

Na mestu infekcije dolazi do promene boje tkiva u tamnobraon. Tokom razvoja bolesti pege se spajaju, tkivo krtole i prizemnog dela stabla postepeno omekšava i truli. Trulež zahvata sprovodne sudove, napadnuta je i stabljika, a kasnije i čitava biljka zaostaje u porastu. Lisna masa je slabo razvijena, list je bledozelene ili bledožute boje i uvijen. Izgled trule stabljike zavisi od spoljnih uslova. Pri vlažnom vremenu ona je vlažna, lepljiva i neprijatnog mirisa, dok je no suši suva i lako se čupa.

Ako do zaraze dođe u fazi nicanja krompira, neće doći do formiranja krtola i biljka ‘e ubrzo propasti.
Krtole se mogu inficirati u zemljištu ili u kontaktu sa zaraženim prilikom vađenja i u skladištu. Bolest se lako širi i sa obolele stabljike preko stolona. Kod vlažne truleži krtole su veoma neprijatnog mirisa.

Kod slabe zaraze i kvalitetnog uskladišćenja krtole se mogu sačuvati od truljenja, ali pri povoljnim uslovima zaraza se može ponoviti i naredne godine na njivi.

Kako izbeći Gubiške?

Osnovne mere borbe protiv prouz-rokovača „crne noge” su: izbor otpornih sorti, korišćenje zdravog semena, plodored, odstranjivanje bolesnih biljaka i zaraženih krtola tokom vegetacije, što manje povređenih krtola pri vađenju, kvalitetno skladištenje i odgovarajuće navodnjavanje koje ne dovodi do velikog zabarivanja i sabijanja zemljišta.