Enterococcus spp bakterija u urinu i cervikalnom brisu

Enterococcus bakterija je fakultativni anaerob i može opstati na temperaturama od 60 stepeni na kratko. Najzastupljenije bakterije iz ovog roda, koje se mogu naći kod ljudi, su Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium.

Bakterija enterococcus spp se normalno nalazi u crevima kod ljudi i životinja i ne izaziva probleme, osim u posebnim slučajevima. Enterococcus bakterija je sastavni deo crevne flore, naročito debelog creva i čak ima pozitivnu ulogu tokom procesa varenja hrane. Postoji 17 vrsta enterokoka, od kojih mali broj može biti patogen. Najveći problem predstavlja to što se razvila otpornost ove bakterije prema antibioticima. Ova bakterija se često može naći u urinu i cervikalnom brisu kod žena. Problem predstavlja kada se infekcija enterokokom prošiti izvan creva, a može zahvatiti čak i mozak i srce.

Najlakši i najčešći način ulaska enterokoka u ljudski organizam je usled nepravilne higijene. Budući da je ovo bakterija koja živi u crevima, prisutna je u fekalijama i prenosi se prljavim rukama, kao i drugim načinima koji uključuju neadekvatnu higijenu.

Enterococcus_spp u mokraci

Enterococcus spp simptomi

Kada je u pitanju bakterija enterococcus spp simptomi zavise, pre svega, od toga koji deo tela je infekcija zahvatila. Ukoliko je bakterija enterococcus faecalis u urinu, onda možemo govoriti o tipičnim simptomima urinarne infekcije. To su: bolno mokrenje, peckanje, učestalo mokrenje, hitnost mokrenja i slično. Neretko se može javiti i povišena telesna temperatura, drhtavica i bol u leđima – ukoliko je infekcija enterokokom zahvatila i bubrege. Enterococcus faecalis u urinu se može naći obično usled nepravilne higijene toaleta, a posebno kod žena.

enterococcus bakterija

Enterococcus spp bakterija u cervikalnom brisu je takođe uobičajen nalaz kod žena. Ovo je patološko stanje koje treba lečiti, budući da se infekcija može pogoršati i izazvati ozbiljne tegobe. Ova bakterija se obično prenosi usled neadekvatne higijene toaleta, budući da su spoljašnji otvori genitalnog i urinarnog trakta kod žena blisko povezani. Iz tog razloga je važno strogo voditi računa o načinu korišćenja toaleta. Simptomi često odsusutvuju u ovom slučaju, zato je veoma važno da se žene redovno podvrgavaju ginekološkim pregledima i analizama sekreta, kako vaginalnog, tako i cervikalnog. Može se javiti jedino pojačan sekret, nešto izmenjene boje i mirisa, koji bi mogao ukazivati na prisustvo bakterijske infekcije u ženskom genitalnom traktu.

Enterokokus bakterija može zahvatiti i srce, gde izaziva endokarditis. Takođe može zahvatiti trbušnu duplju, gde izaziva peritonitis.

Lečenje enterococcus bakterije            

Kada je u pitanju bakterija enterococcus terapija je antibiotska. Antibiotike nikako ne biste smeli da uzimate na svoju ruku, već isključivo prema preporuci lekara. Lekar je taj koji će vam prepisati odgovarajući antibiotik, kao i dužinu trajanja lečenja. Neophodno je da terapiju sprovedete do kraja, čak i ukoliko se simptomi ranije povuku. U suprotnom, postoji opasnost od pojave recidiva.

Savremen problem pojave rezistentnosti bakterija na antibiotike se odnosi i na enterococcus spp, budući da je ova bakterija razvila otpornost prema antibioticima. To je ogroman problem i znatno otežava lečenje. Upravo iz tog razloga se najviše i priča o tome da pacijenti nikako ne bi smeli sami na svoju ruku da koriste antibiotike za lečenje infekcija.

Enterokokus je otporan na penicilin i ampicilin , pa se obično prepisuje neki drugi tip antibiotika. Koji će antibiotik biti prepisan, zavisi od antibiogram testa.