Kasna sadnja praziluka

Praziluk ima umerene potrebe za toplotom i najbolje raste u jesen, kada su temperature između 15 i20 stepeni. Ima velike potrebe u vlazi i u našoj klimi može da se odgaji samo uz navodnjavanje. Zaliva se do kasne jeseni,ponekadi 10 puta. Zahteva plodna zemljišta na ga je najbolje gajiti u rečnim dolinama i drugim plodnim i strukturnim zemljištima.

Uglavnom se gajn putem rasada. Setva rasada je obično krajem marta ili početkom aprila. Rasadupočetku slabo raste i ako se redovno ne plevi, korovi ga mogu ugušiti. Uspeh u gajenju praziluka zavisi od kvaliteta rasada.

Sadnja se obavlja tokom juna, početkom jula i izuzetno u septembru. Ako se sadi kasnije i prinosi će biti manji. Praziluk se obično rasađuje na mesto gde je gajena salata.Praziluk sađen u trake od 5 redova. Važno je držati zemljište čistim od korova spanać, grašak ili strna žita. Zemljište se posle ubiranja prethodnog useva nađubri stajnjakom i odmah poore.

Pre rasađivanja zemljište treba dobro usitniti i zaliti. Praziluk se rasađuje u niske leje (fitarije), u brazde ili na ravnu površinu, već prema načinu navodnjavanja. Pri rasaćivanju praziluk treba da ima 3-4 prava lista i čvrsto lažno stablo, debljine olovke (0,5-1 cm). Često se pri rasađivanju skraćuju koren i listovi. Sadi se ručno, saliljkama, najčešće na raz-mak 20×20 cm ili 25×15 cm. Primenjuje se i sadnjau trake od no 4-6 redova.

Ako se rasađuje u brazde, prethodno se te brazde izvuku na se “praziluk sadi do zelenih listova, ili se postepeno s rastom lažnog stabla zagrće. Zagrtanje omogućava da se dobije kvalitetno belo stablo.