Kupine mogu da spreče karcinom creva

Na osnovu ranijih istraživanja, koja su pokazala da kupine imaju snažna antioksidativna, antikancerogena, protiv neurodegenerativna i protivupalna svojstva, istraživači su nastojali da ispitaju i potencijalni uticaj na prevenciju raka creva. U svom istraživanju koristili su dve vrste miševa, kod kojih je indukovan ili razvoj karcinoma creva, ili razvoj kolitisa.

Kolitis je upalno stanje debelog creva koje može doprineti razvoju raka creva. Među obe vrste miševa, nasumice su odabrani oni koji će, tokom 12 nedelja, biti hranjeni zapadnjačkim načinom ishrane, koji dokazano nosi rizik od razvoja raka creva i kolitisa, ili istom ishranom dopunjenom 10-procentnim, smrznutim, sušenim prahom kupina.

Istraživači su utvrdili da je kod obe vrste miševa ishrana dopunjena kupinama imala širok spektar zaštitnih dej stava u crevima i rektumu, i da je inhibirala nastanak tumora. Kod jedne vrste miševa incidencija tumora smanjila se za 45%, a broj tumora za 60%, dok su se kod druge vrste miševa incidencija i broj tumora smanjili za 50%.

[icegram campaigns=”8698″]