Leukemija kod dece

Najnovije studije američkih stručnjaka su potvrdile da je svakodnevni boravak deteta od 5 sati pred kompjuterom dovoljan da izazove leukemiju, ali ništa manju opasnost ne predstavljaju ni mobilni telefon, mikrotalasna rerna, satelitska antena…

Porazan je podatak da je u svetu sve veći broj dece obolele od leukemije i tumora mozga, a i u našoj zemlji je, iako još nema preciznih podataka, posle bombardovanja sve više mališana obolelih od malignih oboljenja krvi. Na sreću, leukemija više nije neizlečiva i 2/3 obolele dece, posle terapije, normalno nastavlja sve aktivnosti, uključujući i kasnije u životu rađanje zdravog potomstva.

Šta izaziva leukemiju?

Uzroci leukemije još su nepoznanica, ali se smatra da su za tu bolest delom odgovorni nasledni faktor i neke virusne infekcije, a novija istraživanja američkih, francuskih i švedskih naučnika urađena tokom poslednje 3 decenije nedvosmisleno ukazuju na vezu ne samo sa leukemijom, već i sa drugim malignim oboljenjima. Posle bacanja atomske bombe na Hirošimu jasno se pokazalo da nuklearna radijacija u ogromnoj meri doprinosi da se samo posle godinu dana poveća broj obolelih od ove opake bolesti. Pre atomske bombe u Japanu je od leukemije oboljevalo 26 ljudi na milion stanovnika, a 12 meseci kasnije taj broj se popeo na – 1460. Talas obolelih je druge i treće godine posle zračenja bio još veći!

Dvadesetih godina prošlog veka, kada se nije dovoljno znalo o ovim rizicima pa se nisu ni primenjivale mere zaštite, naglo je povećan broj obolelih od eukemije među osobljem koje je radilo na rentdgenu (6 na 10000,a do tada 0,2 na 10000). Najnovije studije američkih stručnjaka iz Međunarodnog centra za istraživanje karcinoma potvrdila su pogubnost elektromagnetnih zračenja kada je u pitanju pojava leukemije kod malih pacijenata. Ustanovljeno je daje svakodnevni boravak deteta po 5 sati pred kompjuterom, odnosno svakodnevno izlaganje zračenju, dovoljno da izazove kobnu bolest. Ovo je važno upozorenje za roditelje čija deca provode sate igra igrice. Ništa manju opasnost, međutim, ne predstavljaju ni mobilni telefon, mikrotalasna rerna, satelitska antena, kablovi u blizini dalekovoda, transformatora i predajnika.

Ovi produkti savremene civilizacije stvaraju jaka električna i magnetna polja koja ne mogu da se vide, niti da se osete čulima i pogubno deluju na naše zdravlje. Posebno su ugrožena
deca, jer je njihov organizam još slab, pa im zračenja urušavaju odbrambeni sistem, remete ćelijsku i genetsku strukturu i višestruko povećavaju opasnost od leukemije i tumora mozga. U prilog tome govore i kliničke studije Centra za onkološka istraživanja u Lionu iz 2002. godine u kojima je objavljeno da se udvostručava rizik da se oboli od leukemije kod dece izložene magnetnim poljima od samo 0,4 mikro tesle.