Limfocitoza – povišeni limfociti u krvi

Povišen nivo limfocita

Limfocitoza, ili povišeni nivo limfocita predstavlja povećanje broja belih krvnih zrnaca, poznatijih pod nazivom limfociti. Bela krvna zrnca imaju značajnu imuno-odbrambenu ulogu, pomažu organizmu da se izbori protiv bolesti, shodno tome, porast broja limfocita nakon infektivnog oboljenja predstavlja uobičajenu pojavu.

Prisustvo više od 3000 limfocita u mikrolitru krvi kod odraslih osoba ukazuje na pojavu limfocitoze. Kod dece broj limfocita varira u zavisnosti od uzrasta. U nekim slučajevima može se prebrojati preko 9000 limfocita po mikrolitru. Dozvoljeni prag limfocita razlikuje se u zavisnosti od pojedinačnih laboratorijskih merila i standarda.

limfocitoza

Uzroci limfocitoze

Određeni simptomi mogu ukazati na prisustvo povišenog nivoa limfocita u odnosu na uobičajeni. Porast limfocita obično je bezopasnog i privremenog karaktera, ali u nekim slučajevima može ukazivati na pojavu ozbiljnijih bolesti poput raka krvi ili hroničnih infekcija. Vaš lekar će možda morati da obavi određene testove sa ciljem utvrđivanja brojnosti vaših limfocita.

Ukoliko stručno lice utvrdi povišeni nivo limfocita, rezultatit testa mogu ukazati na neko od sledećih oboljenja:

 • Infekcije (bakterijske, virusne i druge)
 • Rak krvi ili limfe
 • Autoimuno oboljenje nastalo pod dejstvom nekog hroničnog zapaljenskog procesa

Takođe, neki od specifičnih uzročnika limfocitoze mogu biti:

 • Akutna limfocitna leukemija
 • Hronična limfocitna leukemija
 • Ciromegalovirusna infekcija (CMV)
 • Virus HIV-a
 • Mononukleoza
 • Druge virusne infekcije
 • Tuberkuloza
 • Vaskulitis
 • Veliki kašalj

Kada je neophodno posetiti lekara?

Gore navedeni uzročnici često se povezuju sa nabrojanim simptomima. Potrudite se da u saradnji sa lekarom omogućite donošenje tačne dijagnoze.

Testiranje nivoa limfocita vrši se u slučajevima kada postoje ranije indicije da je došlo do znatnog povećanja broja istih. Retko se do otkrivanja povišenog broja limfocita dolazi spontanim putem. Potrebno je konsultovati se sa lekarom vezano za rezultate testa.

Povišeni nivo limfocita (limfocitoza) zajedno sa rezultatima drugih ispitivanja može ukazati na potencijalni uzrok vaše bolesti, ili vam pak doktor može preporučiti nova testiranja za utvrđivanje zdravstvenog stanja.