Peticidi su uzrok steriliteta i impotencije

Pesticidi, nauka je dokazala, udaraju u samu bit opstanka izazivajući sterilitet, impotenciju, bolesti reproduktivnih organa (jajnici, dojke, prostata, testisi) i psihičke poremećaje.

Brojna ispitivanja rađena u razvijenim zemljama predviđaju da će muškarci u narednih dvadesetak godina potpuno postati sterilni, jer će kvalitet i broj njihovih spermatozoida pasti ispod granice koja omogućava biološku oplodnju.

Ovi naučnici dokazali su i da je frigidnost 12 puta veća kod onih koji su direktno, ili posredno izloženi dejstvu pesticida. Računice su pokazale da već sada bračni parovi kod kojih je muž izložen štetnom delovanju pesticida, imaju čak 4 puta manje izgleda da dobiju dete.

Prema podacima Univerziteta u Vašingtonu, pad nataliteta se direktno poklapa sa masovnom primenom kemikalija u poljoprivredi.

Prisustvo čak milijarditog dela grama pesticida u hrani blokira androgene i estrogene receptore, remeteći normalnu hormonsku aktivnost.

Pesticidi se talože u masnim tkivima ljudi i domaćih životinja, dovodeći do promena hormona tiroidne žlezde, koji izazivaju poremećaje u razvoju fetusa.

Posebno su ugroženi poljoprivrednici i njihove porodice, kao i radnici u agroindustriji koji rade na zaprašivanju polja.

Prema podacima Američkog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, kod 10 000 ispitanika iz raznih delova SAD pronadeno je čak 13 pesticida u krvi i mokraći.

Većina njih izaziva sterilitet, oštećenje ploda i rak kod dece i odraslih.

Pesticidi izrađeni na bazi organohlorida prolaze kroz placentu tokom trudnoće, uzrokujući oštećenja ploda i poremećaj u razvoju mozga deteta.

Ova sposobnost pesticida da prelazi sa majke na dete, ugrožava potomstvo, ali izaziva i sterilitet čak do četvrte generacije.

Pored delovanja na reproduktivne organe i hormone, promene na DNK dovode do i-mene moždanih funkcija i psihe.

Ako je trudnica izložena delovanju pesticida od 3.-8. nedelje trudnoće, postoji gotovo 100- % verovatnoća da će se dete roditi sa manama koje mogu da dovedu i do smrti.

Ne kupujte krupno voće i povrće,lepog izgleda i bez tragova prirodnih štetočina. Sasvim je sigurno da je zatrovano pesticidima.

UZROCI STERILITETA I IMPOTENCIJE

1. Insekticidi

Aldikarb, aldrin, bifentrin, karbaril, karbofuran, hlordan, hlorfente-zin, cihalotrin, DDT, DDE, DDD, deltametrin, dikofol, dieldrin, di-metoat, dinitrofenol, endosulfan, endrin, etofenproks, fenitrotion, fen-valerat, fipronil, a-HCH, heptahlor, lindan, malation, metomil, mireksoksihlordan, paration, metilparation, fotomireks, piretrini, piretroidi (sintetski), ronel (fenhlorfos) toksafen, transnonahlor.

2. Fungicidi

Benomil, etridiazol, fenarimol, fenbukonazol, heksahlorbenzen, mankozeb, maneb, metiram, nabam,pentahlornitrobenzen, pentahlor-fenol, trisdimefon, tributiltin, vinkozolin, cineb, ciram.

3. Herbicidi

Acetohlor, alahlor, amitrol, atrazin, bromacil, bromoksinil, cianazin, daktal, etiozin, glufosinat-amonijum, 2, 4-D, 2, 4,5-T, ioksinil, linuron, metribuzin, molinat, nitrofen, orizalin, oksiacetamid flutamid, parakvat, pendimetalin, pikloram, prodiamin, pronamid, simazin, terbutrin, tiazopir, trihlorbenzen, trifluralin.