Pravilno košenje travnjaka

Travnjak mora redovno da se zaliva. Međutim, za njegov lep izgled potrebno je u pravilno košenje….

Vodič za košenje travnjaka

Ako želite da uživate u lepoti travnjaka i osveženju koje pruža u vrelim letnjim danima, morate se potruditi i da mu pružite odgovarajuću negu. Nije sve u zalivanju. Šta više, pojedini postupci doprineće uštedi vode.
Dubina korenovog sistema je najvažniji faktor u otpornosti travnjaka na sušu. Trave plitkog korena mnogo su osetljivije od trava dubokog korena. Verovatno se pitate: “Kako naterati trave da se duboko zakorene? “. Pored genetskih karakteristika, koje ima svaka vrsta trave, bitan je i način održavanja. Održavanje koje podstiče duboko zakorenjavanje podrazumevapravilno košenje, provetravanje, kontrolu osušenih delova i slame, đubrenje i retku irigaciju, a o tome smo govorili u prošlom broju.

Nisko šišanje – šok za koren

Pravilnim košenjem, travnjak ne samo izgledati lepše i urednije, već ćete tako i štedeti vodu. Visina trave utiče na korenov sistem. Ako je trava košena na korektnoj visini, korenov sistem će rasti u dubinu i omogućiti joj da bude zdrava. Prenisko sasecanje trave, dovodi korenov sistem u stanje šoka, i čini ih neotpornim na zaraze i bolesti. Duboko zakorenjene trave koriste vodu mnogo efikasnije od plitko zakorenjenih i zato mogu da izdrže duže bez vode između dva košenja.
Dozvblite travi da naraste za trećinu više od visine na koju ćete kositi. Tako će trava biti zelenija i zdravija. Ako pustite travu da previše naraste, moraćete da kosite duboko u krunu, što slabi trave i omogućava semenu korovskih biljaka da klijaju. Pri košenju novozasnovanog travnjaka, treba dozvoliti da trava naraste do 7,5 cm i onda pokosite na visinu od 2 cm, najbolje ručno, oštrom kosom ili srpom. Narednog puta, kosite kosilicom. Noževi kosilice moraju biti oštri. Košenje tupim sečivima travnjaku daje neuredan i iskrzan izgled, a pogoduje i prouzrokovačima bolesti.

Prava visina

Kod nas se travnjak obično kosi na visinu od 3 do 4 cm.
Kosite kad je trava suva i nemojte odjednom ukloniti više od trećine visine trave. U jesen kosite na kraće, a za vruće, letnje dane, ostavite je nešto dužu. Nakon poslednjeg košenja pred zimu, neka bude oko 3 cm, da bi lakše prezimila.
Zalepizgledtravnjakaveomaje važno da ne zaboravite na ivice. Uredne ivice čine ga lepšim. Zato će, ukoliko nemate trimer, biti dovoljne makaze sa dugom drškom.
Kako je travi da bi bila zdrava potrebna odrećena lisna masa, optimalna visina zavisi i od toga da li se trava pruža u visinu ili širinu. Tako, na primer, trave koje se horizontalno šire, kao što su zubača (Cynodon dactylon) ili rosulje (Agrostis sp.), treba kositi niže u odnosu na trave koje rastu vertikalno, crveni vijuk (Festuca rubra) ili prava livadarka (Roa pratensis).

Menjajte pravac košenja

Ako je to moguće, svaki put kad kosite menjajte pravce. Točkovi kosilice mogu napraviti brazde, i na tim mestima trava može biti svetlija ili tamnija u odnosu na ostatak površine. Tako, travnjak može izgledati prugasto.
Ako je travnjak isuviše mali da bi se kosio po širini i dužini, probajte da kosite u pravcu blage dijagonale.
Nemojte sakupljati pokošenu travu, jersadrži: 75-80% vode, 3-6% azota, 0.5-1% fosfora, 1-3% kalijuma i nešto kalcijuma i drugih elemenata. Ovi sastojci nalaze se i u većini đubriva, na njihovim ostavljanjem vraćate zemljištu deo materija koje mu trave usled intenzivnog košenja i rasta oduzimaJu, a nadoknaditi ih je potrebno. Da biste ovo mogli da uradite, ne smete dopustiti da trava poraste previše. Redovnim košenjem, pokošeni delovi trave biće do-voljno mali da padnu do zemljišta, i nađubre ga.
Ovo se može nazvati i “reciklaža trave”, a korisno je i zato što zadržava i preterano isparavanje vode. Međutim budite oprezni ukoliko je vreme vlažno, ovaj postupak može doprineti povoljnim uslovima za razvoj bolesti i štetočina. Dakle, sa nastupom vlažnijeg perioda, početkom jeseni, pokošenu travu sakupite.