Respiratorne infekcije prehlada i grip

Respiratorne infekcije obično vladaju tokom zimskih meseci jer su, uglavnom, prouzrokovane naglim promenama temperature. Kašalj, sline, sluz, temperatura i opšte loše stanje su zajednički simptomi respiratornih infekcija.

Kod većine je reč o banalnim problemima koji nemaju veći značaj sa medicinske tačke gledišta, jer je mortalitet neznatan, uprkos tome što pogađa veći deo populacije. Problematika je uvek ista: lečenje je često nepotrebno jer ne ulazi u potpunosti u prevenciju ovih bolesti. Skoro ih je nemoguće eliminisati, a osim toga, uvek se javlja sumnja da li je zaista dobro za zdravlje prekinuti sve te procese koji predstavljaju naročitu vrstu detoksikacije i čišćenja organizma. Mnoge akutne bolesti, a naročito respiratorne infekcije, treba da se smatraju kao još jedan pokušaj da bolest samu sebe pobedi. Svemu tome treba dodati očiglednu konfuziju da se sve ove bolesti stave u jedan isti džak. Iako su to procesi koje organizam koristi da bi izazvao posebno čišćenje, sa izričito mikrobiološke tačke gledišta, reč je o različitim bolestima. Možda bi prvi preventivni postupak bio da ih malo bolje upoznamo i tako saznamo kako da ih izbeg-nemo ili ublažimo njihovu pojavu.

GRIP
Grip je bolest izazvana virusom. Gripozni virus je jedan od najproučavanijih; radi se o okruglom miksovirusu
okruženom brojnim malim šiljcima na površini na kojoj se razlukuju tri grane nazvane A, B i C. Njihove godišnje mutacije dobijaju naziv po mestu gde su se prvi put pojavili u epidemiološkom obliku (Peking, Bangkok, Šangaj), danas je najčešći virus azijskog gripa (tipa A). Osnovna karakteristika ovog miksovirusa jeste njegova visoka sposobnost mutacije (naročito u grani tipa A), tako da svake godine varira. U određenim slučajevima se javlja značajna mutacija u njegovoj genetskoj strukturi i izaziva pandemiju.

Zaraza se razvija kapljicama fluge, koje se izbacuju kašljanjem i disanjem, tako da se munjevito širi u zatvorenom prostoru u kojem ima mnogo ljudi. Grip se obično naglo javlja sa visokom temperaturom, glavoboljom, snažnim bolom u mišićima, malaksalošću koja obično primorava na ležanje. Najčešći respiratorni simptomi su kijanje, suzne oči, vrelina i bol u grlu i uglavnom suvi kašalj. Međutim, simptomi nisu uvek respiratorni, već su u nekim slučajevima abdominalni, sa povraćanjem, bolom u trbuhu, pa čak i dijarejom. Trajanje je različito, ali kako nam kaže narodna poslovica, sa lekovima obično traje nedelju dana, a bez njih, sedam dana; međutim, može da varira između pet i petnaest dana. Glavni problem kod gripa je dodatna infekcija drugim mikroorganizmima, koji mogu da prouzrokuju upalu pluća. Kod starijih osoba i onih koje su ranije imale ozbiljne probleme sa hroničnim bronhitisom, takođe može da izazove epizode gušenja. Međutim, uz kontrolu razvoja bolesti, kod većine slučajeva nema razloga da dođe do komplikacija.

PREHLADA ILI KATAR
Termin katar se često pogrešno koristi, jer se stalno poistovećuje sa respiratornim katarom. Reč se odnosi na upalu sluzokože, tako da termin takođe može da podrazumeva vaginalnu sluzokožu ili mokraćnu bešiku. U toku upalnog procesa, sluzokoža je upaljena i stvara sekreciju sluzi. Reč je o čestom procesu koji se događa u svim starosnim dobima, a naročito u detinjstvu.

Obična prehlada, za razliku od gripa, stvara se usled delovanja brojnih različitih virusa, kao što su na primer rinovirus , korizavirus, reovirus , sincitalni resprratoTfii virus, virusi parainfluence, brojne grupe adenovirusa, itd. Postoje stotine različitih virusa koji mogu proizvesti istu sliku, zbog čega je obrada jedne delotvorne vakcine za otklanjanje prehlade nemoguć posao jer bi trebalo ujediniti najmanje dvesta vakcina u jednoj. Većina ovih virusa je nastanjena u grlu, ustima i digestivnom sistemu.

Prehlada je zajednička samoograničavajuća bolest, koja ne prouzrokuje neke posebne probleme, ali je sama po sebi vid bolesti. Obično bude toliko lagana da prolazi bez potrebe da se leži u krevetu. Najčešći simptomi su upala grla, nadraženost u nosu, stvaranje sluzi, manje-više slab kašalj, a u nekim slučajevima blago povišena temperatura. Kao i mnoge bolesti nastale zbog virusa, nije neuobičajeno da se dogodi poznata ‘gripa’ sa bolom u mišićima i glavoboljom. Za razliku od gripa, kod obične prehlade i glavobolje obično nastaje zbog čišćenja nosa i sinusa, a ne zbog direktnog delovanja virusa, kao što to izgleda kod gripa.