Rotkvica: setva i gajenje

Setva rotkvica najbolja tokom septembra, a u zaštićenom prostoru sve do maja.- Potrebna zaštita od buvača.- U zaštićenom prostoru regulisati temperaturu i vlagu.

Rotkvica se rado seje u vrtovima, jer je njeno gajenje lako i brzo stigne, samo 3-4 nedelje posle setve. Setvom na svakih desetak dana možemo da produžimo sezonu potrošnje.

Za jesenju potrošnju seje se tokom septembra, no mogućnosti na lakšim i rastresitijim zemljištima. Višak azota i zaziva šupljikavost korena.

Setva se obavlja na dubini oko 2 cm, a za 1 ar potrebno je oko 150-200 g semena.Na manjim površinama seje se ručno u brazdice, s razmakom između redova 10-15 cm. Kod mašinske setve na većim površinama to rastojanje je 20-30 cm. Praktikuje se i setva u pantljike, sa rastojanjem 15 cm između redova, a na svaka dva reda ostavlja se rastojanje od 40 cm.
Suviše gusto nikli usev treba prorediti ubrzo posle nicanja. Kada biljke dobiju 2-3 lista usev se proređuje prvi put na 5-7 cm. Kasnija proređivanja su na principu postepene berbe, tj. obavlja se čupanjem stasalih biljaka. Rotkvica se mora efikasno zaštititi od buvača.

Ako se ne uberu na vreme, brzo ogrube i prozuknu.Ubrane rotkvice se ne mogu dugo očuvati.
Rotkvica se može uspešno gajiti u zaštićenim prostorima.U objektima koji se ne zagrevaju, kao što su plastični tuneli, može se proizvoditi do pred zimu.
U tople leje se nasipa specijalno pripremljena zemljišno-đubrevita mešavina koja svojim fizičkim svojstvima i bogatstvom u hranljivim sastojcima, pruži najbolje uslove za razvoj biljaka. Osim toga, takva zemlja ne sme biti zaražena prouzrokovačima opasnih biljnih bolesti.

Osnovna obrada, površinska priprema zemljišta i đubrenje isti su kao za proizvodnju rotkvice na otvorenom polju.
Setva se obavlja sukcesivno, svakih 7-10 dana. Obično se počinje u drugoj polovini septembra ili početkom oktobra, a završava početkom maja. Ukoliko se proizvodni objekti preko zime ne zagrevaju, rotkvicu ne treba sejati u najhladnijem periodu (decembar-januar).’
Najbolji način setve je u pantljikama sa 10-12 redova, sa rastojanjem između redova 10-15 cm.
Visoke temperature mogu biti vrlo štetne, naročito za tek iznikle biljčice. Zato, temperatura u objektu treba da se kreće između 18-20°C sunčanih dana, a kada je oblačno između 12-15°C. Zato se provetravanjem regulišu temperatura i vlaga. Kada biljke budu u fazi 2 lista, potrebno ih je prorediti i prihraniti.