Ventuza (lecenje casama sa toplim vazduhom)

Ventuza (lecenje casama sa toplim vazduhom)

Terapija ventuzama ili čašicama jedna je od metoda tradicionalne kineske medicine, koja se nekad nazivala i „metoda roga”. Za razliku od akupunkture, ova vrsta lečenja nije bila poznata samo kineskim lekarima, već ima pouzdanih podataka da su je koristili svi narodi sveta, pa i kod nas.

Suština ove terapije je u ubrzavanju cirkulacije da se telo samo izborilo sa bolešću.Najbolji efekat se postiže ako se ventuze postavljaju na akupunkturne tačke ih bolna mesta.
Ova metoda preporučuje se onima koji imaju slabu cirkulaciju, nedostatak energije, delotvorna je kod reumatizma, artritisa, artroze, bolova u ekstremitetima, paralize, bronhitisa, astme, stanja posle šloga.

Ventuze ili staklene čašice postavljaju se na čistu kožu, pošto se u njima sagori kiseonik. Usled nedostatka vazduha, nastaje vakum zbog kojeg se koža duboko uvlači u čašu.
– Vakuum izaziva hiperemiju ih crvenilo tkiva, tako da dolazi do snažnog podsticanja cirkulacije. Time se aktivira razmena materija u organizmu koje treba da poboljšaju rad imunog sistema. Ventuza se uklanja nakon deset do petnaest minuta, dok koža sasvim ne pomodri. –
Modrice koje ostaju nakon tretmana čine ovu metodu manje privlačnom.

Danas se u istu svrhu koriste laseri.Već nakon dve do tri terapije ventuza dolazi do poboljšanja zdravstvenog stanja, a najbolji rezultati se postižu kod pacijenata koji imaju dugotrajne, hronične reumatske bolove.

Iako je reč o lako primenjivoj i jednostavnoj metodi, ne preporučuje se pacijentima sa visokom temperaturom i oštećenom ih upaljenom kožom (alergija, posekoti-na, razderotina…). Prisustvo stručnog terapeuta je takode važno kako se ne bi preteralo sa posledi-cama koje vakum ventuze stvara na koži.