ruka-slika-skenera

Sve što treba da znate o onkologiji i specijalističkom pregledu

Onkologija je grana medicine koja se bavi tretmanom kancera. U sklopu ove oblasti, sprovode se raznovrsna istraživanja iz drugih oblasti poput biohemije, fiziologije, enokrinologije, genetike, patologije, hirurgije i radijacije.

Kao sveobuhvatna nauka, bavi se uzrocima raka, njegovim faktorima, kao i načinima za lečenje i prevenciju ovih vrsta bolesti.

Onkolog je doktor koji se specijalizuje za dijagnostikuje i lečenje kancera. Oni predstavljaju glavnog lekara za ljude koji imaju ovo oboljenje i koordiniraju i usmeravaju njihov tretman.

Oni će isplanirati ceo proces lečenja, na osnovu detaljnih izveštaja patologije koji govore o tome koju vrstu raka pacijent ima, u kojoj je fazi razvoja, kakva su predviđanja za njegovo dalje širenje, kao i koji delovi tela su u pitanju.

Faktori rizika

Naravno, kao i za svaku drugu vrstu bolesti, postoje određeni faktori rizika koji mogu uticati na nečije zdravstveno stanje. Važno je razumeti stvari koje povećavaju rizik od oboljenja, kako bi mogle da se preduzmu potrebne mere ili poboljšaju neke navike.

Prvi faktor rizika koji se često navodi su godine – što je osoba starija, to je veći rizik od razvijanja kancera. Iako deca često oboljevaju, za ljude preko 50 godina je veća verovatnoća da im se uspostavi ova dijagnoza.

Porodična zdravstvena istorija – dakle, ukoliko je neko u porodici imao ovakvih problema, veća je šansa za razvijanje bolesti. Neke od tipova kancera koji se mogu preneti u okviru porodice, uzevši u obzir zdravstvenu istoriju, jesu rak dojke, debelog creva, kao i melanom.

Pušenje duvana može osobu izložiti mnogo većem riziku za razvoj različitih vrsta kancera, uključujući rak pluća, pankreasa i bešike. Prestanak pušenja može značajno smanjiti ove rizike.

Još jedan važan faktor jeste i gojaznost, posebno konzumacija crvenog i prerađenog mesa, šećera, zasićenih masti, a u kombinaciji sa manjkom fizičke aktivnosti, značajno može povečati rizik od razvijanja neke vrste raka.

Vrste lekara koji se specijalizuju za lečenje kancera

Kada je potrebno otići na pregled na odeljenje onkologije, u okviru samog odeljenja postoje različiti specijalizovani doktori. Oni se uglavnom specijalizuju za jednu od tri velike oblasti onkologije: medicinska, hirurška ili radijacija.

Medicinski onkolozi se specijalizuju za tretiranje raka korišćenjem nehirurških metoda poput hemioterapije, biološke terapije, hormonske terapije ili ciljane terapije.

Ljudi koji su u procesu lečenja će najčešće posećivati medicinskog onkologa i oni su najčešće primarni stručnjaci za ljude obolele od raka. Oni koordiniraju celokupan proces lečenja i pažljivo nadgledaju da li ima nekih nuspojava.

Hirurška onkologija obuhvata stručnjake koji se specijalizuju za dijagnostikovanje, lečenje i praćenje raka. Oni mogu potvrditi dijagnoze i odrediti fazu u kojoj se kancer nalazi. Kako bi to uradili, rade biopsije, koje podrazumevaju uzimanje male količine tkiva koje je abnormalno, a potom njegovo analiziranje u potrazi za ćelijama raka.

Radijacijski onkolog se specijalizuje za pružanje spoljne i unutrašnje terapije radijacijom. Pacijent može primati terapiju radijacijom samostalno ili u kombinaciji sa drugom formom lečenja.

Priprema za pregled

Za pregled je prvenstveno važno da se ponese sva prikupljena dokumentacija, kao i analize od drugih doktora kod kojih je pacijent prethodno išao. Kada se prvi put dobiju vesti o potencijalnom prisustvu kancera, za pregled kod onkologa koji će dati precizniju dijagnozu, bilo bi poželjno da osoba ne ide sama, već da povede nekoga ko će pružiti emocionalnu podršku.

Bilo bi dobro da se unapred pripreme pitanja za doktora, bilo na papiru, bilo u telefonu, kako se ne bi u toku pregleda negde izgubila. Sam pregled može imati veliki emocionalni uticaj na osobu, pa je prisustvo stresa i anksioznosti u potpunosti normalno.

Doktor prvenstveno gleda sve analize koje su prethodno urađene, kako bi stvorio što potpuniju sliku bolesti. Potom će verovatno uslediti različita pitanja, ukoliko postoje neke nejasnoće u vezi same dokumentacije.

Potom ide fizički pregled, a na samom kraju će verovatno dati uput za dodatne analize krvi ili druge testove. U ovom delu pregleda se već može uspostaviti i početna prognoza, kao neka opšta predikcija kakav će biti proces lečenja i oporavka.

Kako pronaći odgovarajućeg doktora

Iako se čitav proces čini strašnim, uopšte ne mora da bude takav uz stručnjaka koji uliva poverenje i razume sve brige pacijenta. Prvenstveno lekar opšte prakse upućuje na njih, pa se možda pre samog pregleda mogu naći neke informacije o tome koji od njih bi najviše odgovarao potrebama.

Uglavnom se ljudi odlučuju uzimajući u obzir preporuku lekara opšte prakse, kao i preporuku ljudi iz okruženja koji su imali dodira sa tim lekarima.

Ukoliko je neko u potrazi za najboljim stručnjacima na onkologiji Beograd je pravi izbor, koji kao veliki grad nudi mnoštvo klinika koje se bave upravo ovom dijagnostikom.

Koristeći najsavremenija sredstva, mogući su i različiti preventivni pregledi koji mogu otkriti bolest u veoma ranom procesu razvijanja i sprečiti dalje širenje.