Bolovi u bubrezima mogući izroci i simptomi

Bolovi u bubrezima

Bubrezi su parni organi smešteni u zadnjem delu tela i delimično zaštićeni donjim rebrima. Levi bubreg je neznatno veći od desnog. Bol koja potiče od bubrega obično se javlja u bokovima ili u donjem delu leđa neposredno ispod rebara, a može se proširiti do prepona i testisa. Mišićni bolovi, ili bolovi nastali usled artritisa ili nekog kičmenog oboljenja mogu biti pogrešno protumačeni kao bubrežni.

Bubrežni bolovi javljaju se kao posledica infekcija, zapaljenja, povreda ili proširenja bubrega, kao i prilikom blokiranog protoka urina iz bubrega.

Najčešća oboljenja bubrega su pijelonefritis (zapaljenje bubrega) i pojava kamena u bubregu.

 

bolovi u bubregu

Pijelonefritis često je praćen i drugim simptomima infekcije urinarnog trakta poput osećaja peckanja pri mokrenju, učestale ili hitne potrebe za mokrenjem, pojavom krvavog urina, groznice i mučnine sa ili bez povraćanja.

Takođe, kamen u bubregu može izazvati pojavu krvavo obojenog urina, groznicu i mučninu koja ne mora biti uvek praćena povraćanjem. Bitno je napomenuti da kad je uzrok kamen u bubregu bolovi dolaze i odlaze u naletima.

Prateće pojave bola u bubregu

Učestali simptomi koji se javljaju paralelno sa pojavom bola u bubregu uslovljeni su različitim oboljenjima i poremećajima zdravstvenog stanja. Mogući simptomi su:

Simptomi urinarnog trakta povezani sa bubrežnim bolom mogu dovesti do:

-pojave krvavo ili ružičasto obojenog urina (hematonurija)
-otežanog i bolnog mokrenja koje je praćeno osećajem peckanja
-pojave neprijatnog mirisa urina
-učestalog mokrenja
-hitne potrebe za mokrenjem
-noćnog mokrenja (nokturija)
Simptomi drugih zdravstvenih oboljenja koji se ispoljavaju u kombinaciji sa bubrežnim bolovima
-prisustvo nenormalnog srčanog ritma (aritmija)
-umor
-groznica sa drhtavicom ili bez nje
-osećaj opšte slabosti
-grčenje mišića
-promene na noktima
-mučnina koja nem ora nužno biti praćena povraćanjem
-bolne menstruacije
-poslednje infekcije
-nenamerno mršavljenje

Pojava ozbiljnih simptoma koji mogu životno ugroziti obolelog

U pojedinim slučajevima bolovi u bubrezima mogu biti životno opasni i kao takvi zahtevati hitnu medicinsku intervenciju. Potencijalni životno ugrožavajući simptomi mogu biti:

-promenjeno stanje svesnosti
-visoka temperatura iznad 38 °C
-izostanak produkcije urina
-ubrzano disanje (tahipneja)
-pojava ubrzanog pulsa ili tahikardije kao i nenormalnog srčanog ritma
-prisustvo teških bolova

Šta uzrokuje pojavu bolova u bubrezima ?

Bolovi u bubrezima se mogu javiti kao posledica različitih infekcija, upala, povreda ili proširenja bubrega, kao i pod uticajem blokiranja protoka urina iz bubrega.

Pijelonefritis (bubrežna infekcija) i prisustvo kamena u bubregu predstavljaju najčešće uzroke koji izazivaju bol u bubrezima. Mnogi od do sada navedenih simptoma razvijaju se postepeno ne nanoseći nikakav određeni bol prilikom razvojnog procesa.

Oboljenja urinarnog trakta i bolovi u bubrezima

Bolovi u bubrezima mogu biti uslovljeni prisustvom oboljenja urinarnog trakta, koja uključuju:

  • hidronefrozu (uvećanje uretre)
  • kancer ili tumor na bubregu
  • policistično oboljenje bubrega
  • poststreptokokalni glomerulonefritis (neuobičajena komplikacija streptokokalne infekcije poput upale grla i pojave impetiga)
  • pijelonefritis (bubrežna infekcija)
  • kamen u bubregu

Drugi činioci koji mogu uzrokovati pojavu bola u bubrezima

Propratni efekti uzimanja lekova poput brinzolamida (Azopt) koji se primenjuje u lečenju glaukoma mogu uticati na razvoj bubrežnih bolova i tegoba, kao i određene traume.

Ozbiljna stanja do kojih može doći usled pojave bolova u bubrezima

U nekim slučajevima bolovi u bubregu mogu dovesti obolelog u stanje na životne opasnosti zbog čega zahtevaju neodložan lekarski tretman. U red potencijalno visokorizičnih zdravstvenih oboljenja ubrajaju se:

-hidronefroza ili druga bubrežna oboljenja,posebno ako oboleli ima jedan bubreg.
-pijelonefritis
-renalni apsces
-renalni infarkt (nastaje kao posledica blokade arterije bubrega, može dovesti do smrtnog ishoda)
-trauma
Rastezanje kapsule oko bubrega takođe može izazvati pojavu bola, mada se i mnogi drugi poremećaji mogu razviti i ispoljiti bez pratećeg bolnog osećaja poput kancera, benignih tumora, policističnih bubrežnih oboljenja i hidronefroze (proširenja mokraćnih kanala).

Krvarenje iz bubrega može dovesti do ubrzanog uvećanja bubrega, ali se poreklo istog može lakše dijagnostifikovati ukoliko je povezano sa traumom. Oštećenja bubrega usled blokade arterije poput poststreptokokalnog glomerulonefritisa, bakterijske infekcije grla i poajve impetiga predstavljaju nestandardne uzročnike bubrežnih bolova.

Neki uzročnici bolova nose sa sobom značajne šanse za razvoj potencijalnih komplikacija, te stoga zahtevaju urgentan medicinski tretman.Ukoliko su bolovi u bubrezima praćeni visokom temperaturom, jakim bolovima, pojavom krvavog urina, hladnom i lepljivom kožom, bledilom, prisustvom ubrzanog disanja ili srčanih frekvencija, smanjenjem ili nestankom potrebe za uriniranjem, intenzivnim znojenjem, konfuzijom ili nesvesticom.

Ključna pitanja koja mogu biti od pomoći u dijagnostifikovanju uzroka bolova u bubrezima

Stručno lice će vam postaviti par određenih pitanja u cilju utvrđivanja tačnog uzroka prisutnog bola koja glase:

-kada ste prvi put uočili bol u bubrezima?
-možete li opisati bol?
-da li ste ikada iskusili bol nalik tom?
-da li ste ranije imali problema sa bubrezima?
-da li ste bolovali od neke vrste nifekcije pre nego što je došlo do pojave bola?
-patite li od nekih drugih simptoma?
-koje lekove uzimate?

Koje su potencijalne poteškoće i komplikacije koje se mogu javiti usled bolova u bubrezima?

Budući da bolovi u bubregu mogu biti posledica ozbiljnih zdravstvenih oboljenja, neadekvatan tretman prisutnog bola može dovesti do pojave ozbiljnih komplikacija i trajnih oštećenja. Nakon dijagnostifikovanja uzroka bitno je da se pridržavate plana lečenja radi sprečavanja mogućih komplikacija kao što su:

-akutni bubrežni zastoj
-oštećenja bubrega
-širenje kancera
-širenje infekcije
-opstrukcija mokraćovoda (začepljenje mokraćnih cevi koje nose urin iz bubrega u bešiku)