Parestezija ruku i nogu, simptomi, uzrok, lečenje

Šta je parestezija?

Osnovne činjenice:

 • Parestezija može biti privremenog ili hroničnog karaktera.
 • Neophodno je posetiti lekara ako sumnjate da imate hronični oblik parestezije.
 • Brojni uzroci mogu dovesti do oboljenja od hronične parestezije poput nedostatka vitamina, ponavljanih pokreta ili postojeće bolesti.
 • Privremena parestezija ne zahteva medicinski tretman, za razliku od hronične parestezije koja ne može u potpunosti biti izlečena.

Ako ste ikada imali osećaj utrnulosti, svraba ili pak da vam nešto puzi po koži, moguće je da ste iskusili simptome parestezije.

Gotovo svaka osoba je u nekom životnom momentu doživela simptome parestezije. Nekim ljudima blizak je osećaj nalik bockanju iglama, dok su im ruke i noge ukočene. Do ove pojave dolazi usled slučajnog pritiska na nerv. Pritiska se uklanja menjanjem položaja ekstremiteta.Parestezija ovog tipa je prolaznog karaktera i može se rešiti bez medicinskog tretmana.. U slučaju produžavanja simptoma parestezije, poželjno je potražiti pomoć stručnjaka.

parestezija nogu

Koji su simptomi parestezije?

Parestezija može pogoditi bilo koji deo tela, najčešće su na udaru: šake, noge, ramena i stopala.

Ovo oboljenje može biti privremeno ili hronično, sa simptomima slabosti, peckanja, žarenja i hladnoće.

Hronična parestezija može dovesti do pojave probadajućeg bola, koji može uzrokovati privremenu nefunkcionalnost bolom pogođene ruke ili noge, što može onemogućiti osobu u svakodnevnim aktivnostima, ili pak kretanju. Još jednom je potrebno istaći važnost kontaktiranja stručnog lica u slučaju zapaženih simptoma ovog oboljenja. Hronični simptomi mogu biti pokazatelj postojanja medicinskog oboljenja kom je neophodan adekvatan tretman.

Koji su uzročnici parestezije?

Nije uvek moguće utvrditi pravi uzrok pojave parestezije. Privremena parestezija najčešće se javlja usled trenutnog pritiska na nerv, što dovodi do usporavanja ili zaustavljanja cirkulacije. Do ove pojave može doći ako nehotice zaspite sa glavom na ruci, ili pak ako sedite tokom dužeg vremenskog perioda prekrštenih nogu.

Hronična parestezija može biti znak nervnog oštećenja. Dva moguća tipa nervnih oštećenja su radikulopatija i neuropatija.

Radikulopatija je stanje pri kome dolazi do pritiska, iritacije i zapaljenja nerva radiksa. Uzroci ove pojave mogu biti:

 • Kičmeni pršljen pritisnut nervom.
 • Sužavanje kanala koji prenosi nervne nadražaje od kičmene moždine do ekstremiteta.
 • Svaki teret koji ostvaruje pritisak na nerve i ide ka kičmenom stubu.

Radikulopatija koja pogađa donji deo leđa zove se lumbalna radikulopatija. Ovaj tip radikulopatije može izazvati paresteziju nogu ili stopala. U znatnom broju slučajeva pritisak išijadičnog nerva može dovesti do pojave slabosti u nogama. Ishidajični nerv je dugačak nerv koji se proteže od donjeg dela kičmene moždine.

Cervikalna radikulopatija podrazumeva ostvarenje pritiska na nerve koji pružaju osećaje. Ovaj vid radikulopatije može biti praćen hroničnim bolom u vratu, parestezijom gornjih ekstremiteta, kao i slabošću šaka i ruku. i snagu u rukama.

Neuropatija

Neuropatija dovodi do hroničnih nervnih oštećenja. Najčešći uzročnik neuropatije je pojava hiperglikemije, povišenog nivoa šećera u krvi. Pored navedenog, na pojavu oboljenja neuropatije mogu uticati različiti faktori poput:

 • Traume
 • Ponavljane povrede tokom kretanja
 • Autoimune bolesti poput reumatoidnog artritisa
 • Neurološka oboljenja
 • Bubrežna oboljenja
 • Bolesti jetre
 • Prisustvo tumora na mozgu ili u blizini nerava
 • Nedostatak vitamina B1, B6, B12, E ili niacina.
 • Preterani unos vitamina D
 • Infekcija poput Lajmske bolesti, sindroma ili HIV-a.
 • Određeni medikamenti poput lekova za hemoterapiju.
 • Izlaganje toksičnim supstancama, kao što su hemikalije ili teški metali.

Neophodno je istaći da nervna oštećenja mogu dovesti do trajnog utrnuća ili paralize ekstremiteta.

Koji su vodeći rizici za sticanje oboljenja parestezije?

Privremena parestezija može da se javi kod svake osobe, dok se rizik oboljevanja od radikulopatije povećava sa godinama. Takođe, sklonost k oboljenju može se razviti usled:

 • Konstantnog ponavljanja pokreta koji ostvaruju permanentan pritisak na nerve, poput kucanja, sviranja instrumenta ili igranja tenisa.
 • Nedovoljnog unosa tečnosti i ishrane siromašne vitaminima, posebno manjkom vitamina B12 i folata.
 • Prisustva dijabetesa tipa 1 i 2.
 • Postojanje autoimunog oboljenja.
 • Prisutnost nekog neurološkog oboljenja.

Kako dijagnostifikovati paresteziju?

Idite lekaru u slučaju da opazite stalno prisutne simptome parestezije koji su tu bez vidljivog razloga. Iznesite mu svoju celokupnu medicinsku istoriju. Spomenit sve moguće repetitivne aktivnosti koje ste u prethodnom periodu obavljali, a mogu biti potencijalno rizične za razvijanje pojave parestezije. Prisetite se svih medikamenata koje ste nedavno uneli u organizam. Vaš lekar će razmotriti sve navedene činjenice i na osnovu njih će pokušati da utvrdi dijagnozu. Ako imate dijabetes, na primer, vaš lekar će želeti da se utvrdi imate li oštećenje nerava, ili neuropatiju. Takođe, lekar će vas podrvgnutu temeljnim ispitivanjim vašeg fizičkog statusa. Ovakva kompletna testiranja uključuju neurološke preglede, analize krvi i druga laboratorijska ispitivanja, poput spinalnih testova, koji mogu biti od pomoći u utvrđivanju da li se kod vas javila parestezija. U slučaju da doktor posumnja da postoji problem sa vratom ili kičmom, može vam savetovati da obavite rendgenske snimke, CT skeniranja i slično. U zavisnosti od rezultata, dalja dijagnoza može vas odvesti do specijalista poput neurologa, ortpeda ili endokrinologa.

Poželjni načini za lečenje parestezije?

Lečenje zavisi od utvrđenog uzroka parestezije. U nekim slučajevima je izvodljivo eliminisati uzrok oboljenja u potpunosti. Na primer, ako su uzrok pojave parestezije ponavljane povrede, par promena u svakodnevnom životnom funkcionisanju i fizikalna terapija mogu biti rešenje problema. Ukoliko je parestezija izazvana nekim drugim oboljenjem, adekvatno lečenje te bolesti uticaće i na smanjenje simptoma parestezije. Različite pojedinačne okolnosti mogu uticati na razvijanje simptoma. Neki tipovi nervnih oštećenja su ireverzibilnog karaktera.

Kakvi su izgledi za obolele od parestezije?

Problem temporalne parestezije obično se razrešava u roku od nekoliko minuta. Stalno ponavljanje snažnih senzacija ukazuje na prisustvo hronične parestezije, koja može zakomlikovati vaš svakodnevni život, zbog čega je važno ne oklevati u nalaženju konkretnog uzroka, već odmah zatražiti mišljenje lekara opšte prakse i specijaliste, ako je neophodno. Ozbiljnost i dužina trajanja pojave hronične parestezije u velikoj meri zavise od uzroka. U određenim slučajevima tretiranje trenutnog stanja rešava problem. U slučaju neadekvatnosti propisanog tretmana, neophodno je saopštiti tu činjenicu lekaru da bi zajedničkim snagama utvrdili novi.

Kako sprečiti paresteziju?

Pojavu parestezije nije uvek moguće sprečiti. Primera radi, ne možete sprečiti naviku nehotičnog stavljanja ruke pod glavu dok spavate. Ipak, možete preduzeti određene mere poput stvljanja ručnih udlaga koje bi u nekoj meri ublažile pritisak na nerve ruke i donekle rešile simptome noćne parestezije.

 • Preporučeni saveti za prevenciju hronične parestezije glase:
 • Izbegavajte ponavljajuće pokrete što je više moguće.
 • U slučaju da morate obavljati učestale i ponavljane pokrete, što više odmarajte nakon obavljanja istih.
 • Nakon perioda dugotrajnog sedenja i mirovanja krećite se što više.
 • U slučaju da bolujete od nekog hroničnog oboljenja poput dijabetesa, pomno pratite bolest i tretirajte je na medicinski adekvatan način radi umanjivanja potencijalnih šansi za pojavu parestezije.Jer parestezija se sve češće dijagnostikuje kod dijabetičara.