Suzbijanja štetočina kupusa i kupusnjača – buvači | stenice | gusenice |moljci

U jesenjim mesecima najznačajnije povrće su kupusnjače. Da bi ih uspešno odgajili, treba između ostalog i obratiti pažnju na više vrsta štetočina koje ih napadaju. Verujemo da će saveti na ovim stranicama povrtarima biti od pomoći.

Medju brojnimš tetočinama kupusnjača i buvači, sitni tvrdokrilci,sjajnih boja-crne, plave ili zelene. Neke vrste su jednobojne, a neke imaju uzdužnu prugu na svakom od dva pokrioca. Zadnje noge su im prilagođene za skakanje, pa se ovi insekti kreću brzim skokovima sa biljke na biljku.
Štetu čine odrasli insekti, koji grickaju list kupusa stvarajući na njemu mnogobroj ne rupe. Takvo lišće pri j čem napadu liči na sito. Buvačima odgovara toplo i suvo vreme, a imaju jednu generaciju godišnje.

Zbog velikih šteta koje mogu nastati na kupusu i drugim kupusnjačama za kratko vreme buvači se suzbijaju insekticidima.Biljke u rasadu mogu se prskati ili zaprašiti preparatima na bazi malationa.

Stenice štetočine kupusa i kupusnjača

Stenice su insekti ovalno spljoštenog tela. Kupusnjače napadaju crvena i žuta kupusova stenica. Duga je 6-10 mm, sa karakterističnim šarama na pokriocima.
Odrasli insekti hrane se sisanjem biljnih sokova iz lista.Na tim mestima obrazuju se beličaste pege a pri jačem napadu veći deo lista postaje beličast, da bi se na kraju i osušio. Kod biljaka ostavljenih za seme, stenice napadaju i oštećuju delove cveta, a kasnije i mahunu i seme.
Primena insekticida zavisi od broja stenica i razvoja biljaka kupusa i kupusnjača. Zbog većih šteta, koje mogu nastati na rasadu, mlade biljke se redovno štite.Na otvorenom se suzbijaju pri jačem napadu.Koriste se insekticidi Fenitrotion 50 ES (0,1%), Lannate 90 (0,05%) ili preparati na bazi malationa, kao što je Malation E 50 i drugi (0,15-0,2%), prskanjem ili zaprašivanjem.

Kupusova pepeljasta vaš

Slično drugim biljnim vašima, kupusova pepeljasta vaš je sitan insekt nežnog tela, prljavo zelene boje. Pokrivena je voštanim štitom sivo pepeljaste boje. Štete čine sisanjem biljnih sokova, ali i prenoseći neke značajne viruse kupusa i karfiola. Pri jačem napadu ovih vaši list se deformiše, žuti i suši se, a biljke zaostaju u porastu.
Za suzbijanje upusova pepeljasta vaši koriste se preparati koji suzbijaju druge biljne vaši.

Kupusova muva

Kupusova muva je slična domaćoj muvi, sive je boje i dužine 5-7 mm. Jaja su ovalna, beličasta, dok su larve beličaste ili žućkaste, bez nogu i bez jasno vidljive glave.
Larva se ubušuje u prizemni deo stabla i koren mladih biljaka. Usled prisustva i ishrane larve, propada koren i korenv vrat ali je česta infekcija nekim mikroorganizmima, prou-rokovačima vlažne truleži.Mlade biljke brzo potpuno propadaju, dok starije zaostaju u porastu, ne formiraju glavicu ili je ona mala.Lišće oštećenih biljaka je olovnosivo ili tamnoljubičasto. Biljke poležu i lako se čupaju iz zemlje.

Preventivne mere, plodored i uklanjanje napadnutih biljaka, smanjuju populaciju patogena i jačinu napada sledeće godine. Insekticidi se primenjuju u vreme polaganja jaja, kada se uništava imago i položena jaja. Za folijarnu primenu mogu se koristiti Perfekthion (0,1 %), Mospilan 20 SP (0,025%), Actara 25 WG (0,15%). Ovim insekticidima mogu se i zalivati mlade biljke oko korena radi uništavanja položenih jaja.Zalivanje se obavlja u dva navrata sa 80 ml ras-tvora no biljci, i to prvo 3-4 dana nakon rasađivanja idrugo 10-14 danakasnije. Primena zemljišnih insekticida Galition G-5, Acotion G-5 i Force 1,5 Gy zoni redova je u vreme rasađivanja biljaka, samo pazite na karencu.

Leptiri kupusari uništavnje

Kupusari su leptiri belih krila, veliki i mali, sa tamnim uglovima i mrljama na prednjem paru krila. Raspon krila je do 60 mm kod velikog i do 45 mm kod malog kupusara. Gusenice velikog kupusara su žućkasto zelene, sa crnim pegama i retkim dlakama, veličine i do 50 mm. Gusenice malog kupusara su zelenkaste sa žućkastom prugom, veličine do 30 mm.

Štete pričinjavaju gusenice koje grizu lisno tkivo, ostavljajući samo glavni nerv. Obzirom da leptiri kupusari odlažu jaja u gomilicama na naličju lista, to se na jednoj glavici može pojaviti veliki broj gusenica. Za kratko vreme od biljke ostaju samo peteljke i glavni nervi.
Pri pojavi gusenica u većem broju opravdana je primena insekticida.

Kupusove sovice

Kupusove sovice pripadaju štetočinama pod zajedničkim nazivom lisne sovice. Ovo su gusenice noćnih leptira koje izgrizaju lišće kupusnjača, po čemu su i dobile ime. Gusenice su zelene ili smeđe, veličine i do 40 mm. Pored ishrane listom, ubušuju se i u glavicu kupusa ili karfiola, praveći hodnike zagaćene izmetom, pa su takve glavice neupotrebljive. Pri masovnoj pojavi izazivaju potpuni golobrst, uništavanjem cele lisne površine, osim glavnih nerava.
Gusenice lisnih sovica treba suzbijati insekticidima dok su manje, 20-25 mm. Mogu se upotrebiti preparati Diazinon (0,15-0,3%), Karate 2,5 E (0,03%), Talstar 10 EC (0,05%), Decis 2,5 EC (0,05%), Fastac 10 EC (0,015%).

Kupusovi rilaši

Kupusovi rilaši su insekti iz reda tvrdokrilaca sa prednjim delom glave u vidu rilice. Postoji više vrsta koje oštećuju kupusnjače.Poznatisurilaš korena krstašica, rilaš stabla krstašica, veliki rilaš stabla krstašica i rilaš mahune krstašica. Imaga su uglavnom dužine oko 3 mm, sive boje tela, dok su larve beličaste ili žućkaste, dužine i do 5 mm.
Štete čine larve koje se ubušuju u različite delove biljaka. Kod rilaša korena larva se iz jaja položenih na ko-renov vrat ubušuje u koren i njegov vratni deo.Na napadnutom mestu nastaju okruglaste izrasline, slično napadu prouzrokovača kile kupusa. Larva rilaša stabla ubušuje se i oštećuju stabljiku, peteljku i glavne nerve lista, a larva rilaša mahune je štetna samo u semenskoj proizvodnji, jer se ubušuje u ljusku i oštećuje seme.

Za sve tri vrste je značajno poštovanje plodoreda i uklanjanje i uništavanje zaraženih biljaka. Za intervenciju insekticidima važno je odrediti vreme suzbijanja štetočina. Suzbijaju se odrasli insekti pre ili pri polaganju jaja, kao i larve pre ubušivanja u biljku. Bitno je sprečiti to ubušivanje larvi. Kasnija primena insekticida nema većeg efekta. Vrsta koja napada stablo, mahunu i seme suzbija se insekticidima Thiodan E 35 (0,15%), Fenitrotion 50 EC (0,15%) i Basudin 20 EC (0,15%).

Kupusov moljac

Kupusov moljac je mali leptir dužine oko 8 mm, raspona krila oko 16 mm. Prednja krila su sivosmeća, sa beličastožutom talasastom prugom na zadnjoj ivici, a zadnja su pepeljasto siva. Ispiljene gusenice su žućkastomrke, kasnije zelene do tamnozelene i duge do 12 mm.
Nakon piljenja gusenice se hrane lisnim tkivom izmeću epidermisa, prave manje ili veće mine. Potom izgrizaju donji sloj epidermisa, na ostaje samo gornji sloj. Postepeno i on otpada na na listu ostaju manji ili veći otvori, a list dobija izgled čipke. Gusenice se kod karfiola zavlače u glavicu, odnosno ružu, oštećuju je ishranom i prlja-ju izmetom. Ishrana i razviće gusenica traje 2-4 nedelje. Najveće štete nastaju od kasnijih generacija na kasnim sortama kupusa.
Pri jačem napadu ove štetočine potrebna je zaštita insekticidima. Mogu se koristiti Diazinon (0,7-1,5 l/ha), Fastac 10 EC (0,01 -0,025%), Karate 2,5 EC (0,03%), Actellic 50 (0,1%), Decis 2,5 EC (0,05 %).

Repičin sjajnik

Repičin sjajnik je sitan tvrdokrilac, ovalnog oblika, dužine 2-2,5 mm, crne boje i metalnozelenog sjaja. Najviše napada uljanu repicu, ali i rotkve i roktvice, kao i kupusnjače u drugoj godini, ostavljene za seme. Ima jednu generaciju godišnje. Imago prezimljava u zemljištu na skrovitim mestima. Najpre se hrani korovima, a čim počne cvetanje krstašica, prelazi na njih. U potrazi za polenom oštećuju cvetne pupoljke, Izbušeni i izgriženi pupoljci se suše, pa je značajno smanjen prinos semena. Ženke no parenju polažu jaja u cvetove, a ispilele larve se hrane polenom i drugim delovima cveta, pričinjavajući manje štete.
Pošto glavne štete čine imaga, onda njih treba suzbijati u vreme formiranja cvetnih pupoljaka. Mogu se koristiti Thiodan E 35 (0,15%), Actellic 50 (0,1 %), Decis 2,5 EC (0,05%) ili Fastac 10 EC (0,01 -0,025%). Ako prohladno vreme produži cvetanje, potrebno je i drugo tretiranje i to Thiodanom E 35.