hemangiom kod beba

Hemangiom kod beba i odraslih – uzrok, lečenje i uklanjanje

Sadržaj:

Hemangiom na koži
Hemangiom na kičmi
– Na jetri

Šta je hemangiom ?

Hemangiom, poznat i kao vaskularni tumor, jeste abnormalna akumulacija krvnih sudova u koži. Hemangiomi su jedan od najčešćih urođenih mladeža u vezi sa detinjstvom i utiču na 10% sve dece. Oko trećina dijagnoza hemangioma su prisutni pri rođenju (urođeni hemangiom), dok se preostali slučajevi pojave u toku prva tri meseca života (hemangiom kod beba).

Bilo da je u pitanju hemangiom kod odraslih ili hemangiom kod beba, većina ovih tumora su benigni i ne očekuje se da će se proširiti izvan njihovih originalnih granica. Većina hemangioma su jedva vidljivi do starosti od 10 godina, bez ikakve medicinske intervencije. Operacije ili terapija lekovima su potrebni kada dođe do komplikacija kao što su krvarenje ili ulceracije ili ako ova lezija ometa vid ili druge vitalne funkcije. Veći hemangiom na licu može biti estetski neprihvatljiv.

Veliki hemangiomi mogu da izazovu ožiljke ili trajnu promenu na koži.

hemangiom slike

Kapilarni hemangiom i kavernozni hemangiom

Hemangiom koji je blizu površine kože se naziva kapilarni hemangiom, dok se dublje ispod površine kože razvija tzv. kavernozni hemangiom.

hemangiom slika

Hemangiom na koži           

Hemangiom na koži je, dakle, prekomerno koncentrisanje krvnih sudova na ili ispod površine kože. Hemangiom na koži može izgledati kao beleg boje crvenog vina ili jagode i može da viri iz kože. Hemangiom na koži se najčešće pojavljuje na licu, vratu, iza ušiju. Takođe se može razviti i:

  • hemangiom na nozi,
  • na ruci,
  • hemangiom na leđima,
  • na glavi.

Hemangiomi izgledaju bolno, ali retko izazivaju nelagodnost. Nakon kratkog perioda brzog rasta, često se smanjuju i prolaze sami od sebe, bez tretmana. Hemangiom na koži (uključujući i hemangiom na licu) je nekancerogen i komplikacije su vrlo retke.

hemangiom na ruci

Uzrok hemangioma

Hemangiom je abnormalno povezivanje i rast krvnih sudova. Iako tačan uzrok hemangioma nije poznat, postoje dokazi da je tumor iniciran sa multi-potentnim matičnim ćelijama. Ovaj dokaz se koristi za razvijanje tretmana koji sprečavaju prekomeran rast tumora.

Hemangiom kod odraslih (kao i hemangiom kod beba) nije povezan sa naslednim faktorima ili načinom ishrane. Međutim, hemangiomi su češći kod ženske odojčadi i prevremeno rođenih beba.

Površni ili kapilarni hemangiom se razvija blizu površine kože i često počinje kao ružičasta, ravna površina koje postaje uzdignuta, sa svetlo crvenom bojom. Ovi hemangiomi se uglavnom javljaju na licu i vratu, a ređe na trupu i ekstremitetima. Dublji ili kavernozni hemangiom se razvija dublje ispod kože i izgleda kao boje kože ili plavkasto (modro, ljubičasto); ove promene mogu da utiču na vid, disanje ili druge telesne funkcije, zavisno od njihove lokacije. Moguće je da budu zajedno prisutni i kapilarni i kavernozni hemangiom. Dok se većina lezija hemangioma javljaju kao jedna izraslina, u nekim slučajevima mogu biti prisutne i multiple lezije.

Hemangiom se razvija tokom tri faze:

  • proliferacija
  • mirovanje
  • involucija.

Proliferacija ili faza brzog rasta, javlja se tokom prva tri meseca života u većini slučajeva. Tipična lezija raste do 0.5-5 cm u prečniku, sa nekim primercima koji dostižu i do 20 cm u prečniku.

Kapilarni hemangiom ima jarko crvenu boju (ili boju jagode), dok kavernozni hemangiom izgleda plavkasto i može da viri iz kože. Hemangiom je najviše sklon ulceracijama i krvarenju tokom ovog perioda brzog rasta.

Većina hemangioma završi njihov rast tokom 4-6 meseci, i ulazi u fazu mirovanja (sporog rasta), koja traje od 9 do 12 meseci starosti. Zatim, lezija počinje spontano da posvetljuje i da se skuplja (involucija).

Lečenje i uklanjanje hemangioma

Većina hemangioma, posebno kapilarni hemangiomi, smanjuju se bez intervencije tokom 5-10 godina. U ovim slučajevima, budno praćenje je osnovni pravac delovanja. Međutim, oko 40% slučajeva hemangioma zahtevaju lečenje zbog komplikacija koje uključuju opstrukciju vida, otežano disanje i srčanu insuficijenciju. Najčešća komplikacija povezana sa hemangiomima jesu ulceracije i krvarenja, što je prouzrokovano sušenjem, pucanjem ili drugom fizičkom povredom ove lezije. Hemangiomi su najviše podložni povredama tokom faze proliferacije ili brzog rasta. Ulcerisani hemangiom kod odraslih (i kod beba) ili hemangiom koji krvari može biti bolan i zahteva hitnu medicinsku pomoć u cilju sprečavanja prekomernog krvarenja i infekcije.

Izbor lečenja hemangioma zavisi od vrste, veličine i lokacije hemangioma.

Lekovi: steroidi (injekcije, oralni ili površinski) i beta-blokatori (propranolol) se mogu koristiti za smanjenje velikih tumora, posebno kavernoznih hemangioma. Zbog rizika od neželjenih efekata povezanih sa korišćenjem steroida i beta-blokatora kod odojčadi, njihova upotreba je rezervisana samo za problematične lezije.

Laserska hirurgija: laserska svetlost se koristi za skupljanje hemangioma ili za kozmetičko poboljšanje pogođene oblasti. Hemangiom na licu je naročito estetski neprihvatljiv i zato mnogi pacijenti pribegavaju njegovom uklanjanju. Na primer, pojava promene boje kože i manji ožiljci se mogu minimizirati korišćenjem laserske terapije.

Hirurgija: u nekim slučajevima, operacija se koristi da se ukloni hemangiom u cilju sprečavanja nepopravljivog oštećenja vida ili trajnog unakaženja ugroženog područja.

Trenutno ne postoji način da se spreči hemangiom kod beba. Krvarenje i ulceracije hemangioma se mogu izbeći tako što ćete ovu oblast održavati čistom, hidriranom i zaštićenom od grubih ili oštrih predmeta.

Hemangiom na kičmi

Hemangiom na kičmi (vertebralni hemangiom) jeste najčešća benigna neoplazma pršljenova. On je obično bez simptoma i slučajno se otkriva zahvaljujući svojim karakteristikama, tokom snimanja kičme iz drugih razloga.

Većina hemangioma na kičmi su bez simptoma. Kolaps tela pršljena ili prekoračenje u neuronski kanal su neki od klasičnih uzroka bola. Povećanje aktivnosti (npr. vežbanje) može izazvati da hemangiom na kičmi postane bolan. Ovo je najverovatnije zbog osovinskog opterećenja kroz telo pršljena.

Hemangiomi na kičmi se sastoje od vaskularnih prostora, što izaziva pomeranje kosti. U nekim slučajevima, posebno kod kapilarnih hemangioma, može da dođe do litičke erozije u epiduralni prostor, ali je ovo retko. Hemangiom na kičmi sporo raste, a većina nije simptomatična.

Većina svih vertebralnih hemangioma se javljaju u grudnom delu kičme, ali se mogu naći i širom kičme.

Tretman za većinu hemangioma kičme nije potreban. Tretman je potreban kada dođe do neuroloških deficita ili jakog bola. Ozbiljno krvarenje može biti komplikacija, tako da o ovome treba voditi računa kada se izvodi otvorena operacija.

Hemangiom na jetri

Smatra se da je hemangiom na jetri prisutan kod čak 7% zdravih ljudi. Hemangiomi su četiri do šest puta češći kod žena nego kod muškaraca. Ženski hormoni mogu da podstaknu formiranje i rast hemangioma. Hemangiomi, iako se nazivaju tumori, nisu maligni i ne postaju kancerogeni. Hemangiom na jetri je obično mali, ali može biti i nekoliko centimetara u prečniku ili čak i veći. Ogromna većina hemangioma jetre nikada neć izazvati simptome ili zdravstvene probleme. Većina hemangioma na jetri se slučajno otkrije za vreme testiranja za nepovezane zdravstvene probleme, najčešće tokom ultrazvuka ili CT skeniranja abdomena. Vrlo veliki hemangiom na jetri može izazvati simptome, pogotovo ako je postavljen blizu drugih organa. Bol, mučnina ili proširenje jetre jesu simptomi do kojih može doći. Retko, veći hemangiom na jetri može da pukne, što uzrokuje ozbiljan bol i krvarenje u stomaku koje može biti teško ili čak opasno po život.

Ogromna većina hemangioma jetre ne zahtevaju lečenje. Ukoliko je hemangiom na jetri veliki, pogotovo ako izaziva simptome, hirurško uklanjanje je opcija lečenja.