zujanje u usima

Zujanje u ušima uzrok, simptomi, lečene (tinitus)

Tinitus predstavlja zujanje u ušnom aparatu. Zujanje u ušima se javlja kod svake 5.osobe. Tinitus ne predstavlja sindrom, već simptom koji se javlja usled postojanja neke bolesti.

Najčešći razlozi zbog kojih se javlja brujanje u ušima jesu gubitak sluha povezan sa starošći, traumatska povreda uha, kao i problem sa cirkulacijom.

Tinitus i pritisak

Iako je samo postojanje zujanja u ušima iritantno, obično ono nije znak nekog ozbiljnog poremećaja. Tinitus se pojačava tokom godina usled slabljenja sluha, ali i tad, adekvatnim lečenjem, ono može biti uklonjeno.

Najefikasnija metoda lečenja jeste terapija osnovne bolesti koja kao simptom daje šum u ušima.

zujanje u uhu

Simptomi tinitusa

Simptomi zujanja u ušima jesu iritantne slušne senzacije kada ne postoji nijedan oblejakt u blizini koji proizvodi zvuk, tinitus se javlja kako u tišini, tako i pri izloženosti buci.

Najčešći simptomi zujanja u ušima jesu:

 • zvonjenje
 • zujanje
 • rikanje
 • kliktanje
 •  šuštanje u ušima

Ovi zvuci se mogu čuti u isto vreme na oba uha, ali i na samo jednom uhu. U nekim slučajevima, zvuk može biti toliko jak da ometa osobu u koncentrisanju na zvuk koji zapravo postoji. Simptomi tinitusa se mogu javljati konstantno, ali češća je situacija da se nakon nekog vremena povuku a zatim ponovo vrate.

Vrste tinitusa

Postoje 2 vrste tinitusa

 1. Subjektivni tinitus – predstavlja zujanje koje jedino pacijent čuje. Ovo je najčešći tip zujanja u ušima. Uzrokuju ga problemi sa spoljašnjim, srednjim i unutrašnjim uhom. Takođe, povreda slušnog nerva ili dela mozga koji ima receptore za sluh mogu proizvesti stvaranje zujanja u ušima.
 2. Objektivni tinitus – predstavlja zujanje u ušima koje i lekar može čuti tokom fizikalnog pregleda. Ova retka vrsta brujanja u ušima se javlja usled problema sa krvnim sudovima, kao i usled povrede kostiju ili mišića srednjeg uha.

Zujanje u ušima uzrok

Veliki broj zdravstvenih problema mogu da stvore ili pogoršaju pojavu zujenja u ušima.

Najčešći uzrok zujanja u ušima jeste oštećenje ćelija unutrašnjeg uha – glavni uzrok nastanka jesu dlačice u unutrašnjem uhu koje se pomeraju u odnosu na izvor zvuka što stimuliše oslobađanje električnog signala koji dopire do mozga koji ovo trenje dlačica prepoznaje kao normalan zvuk.

Drugi česti uzroci zujanja u ušima jesu:

– gubitak sluha usled starosti  – gubitak sluha najčešće nastaje nakon 60. godine života.

– stalna izloženost glasnim zvucima – u industriji, noćnom životu. Prenosivi muzički uređaji, kao što je mp3, može da ošteti sluh ukoliko se neprestano koristi. Zujanje u ušima koje nastaje nakon glasnog koncerta  – jako brzo nestaje.

– blokada ušne školjke – ušni vosak često ume da prouzrokuje zujanje u ušima ukoliko se usled nehigijene nakuplja i ne uklanja adekvatno.

– propadanje slušnih koščica ( otoskleroza ) mogu, takođe, da prouzrokuju zujanje u ušima.

– Menierova bolest – zujanje u ušima može biti prvi simptom razvoja ove bolesti ( nastaje usled povećanog pritiska tečnosti u unuštranjem uhu )

– oštečenja temporo – mandibularnog zgloba

– povrede glave i vrata – usled povrede, može doći i do oštećenja unutrašnjeg uha, slušnog živca i moždane funkcije – ovo se sve može manifestovati zujanjem u ušima i brojnim drugim simptomima

– Akustični neurom – ovaj dobroćudni tumor se razvija na kranijalnom živcu koji ide od mozga do unutrašnnjeg uha i kontroliše sluh i ravnoteži. Drugačije se naziva i vestibularni švanom – kada postoji vestibularni švanom, uglavnom se zujanje javlja samo u jednom uhu

U retkim slučajevima, zujanje u ušima može biti poremećaj sledećih bolesti:

-ateroskleroza – usled starenja i nakupljanja holesterola, veliki krvni sudovi srednjeg i unutrašnjeg uha gube svoju elastičnost, zujanje u ušima zapravo predstavlja zvuk koji se čuo kada se lupanje srca pojačalo

– tumori glave i vrata – oštećuje sluh pritiskom na krvne sudove uha

– visok krvni pritisak – tinitus je izraženiji ukoliko je povezan sa visokim krvnim pritiskom, korišćenjem  alkohola i cigara kao i usled prevelikog izlaganja stresnim situacijama.

– turbulentni tok krvi

– poremećaj kapilara

Zujanje u ušima – lekovi kao uzročnici

Veliki broj lekova mogu izazvati, a i pogoršati stvaranje zujanja u ušima.  Sa povećanjem doze, raste i pogoršanje tinitusa.

Lekovi koji doprinose razvoju tinitusa jesu:

 • antibiotici ( polimiksin B, eritromicin, vankomicin i neomicin )
 • lekovi za lečenje raka ( mekloretamin, vinkristin )
 • lekovi za izbacivanje mokraće ( diuretici ) – bumetanid, furosemid
 • preparati kinina ( uglavnom se koriste za lečenje malarije )
 • određeni antidepresivi
 • aspirin u nenormalno velikoj dozi, koji se koristi duže od 12 dana

Zujanje u ušima – kada se javiti lekaru?

– ukoliko je zujanje u uhu nastalo naglo i ne prestaje

– ukoliko se zujanje javilo nakon traumatske povrede čoveka

– ukoliko je došlo do povrede glave i bilo kakvog zujanja u ušima

– ukoliko osoba radi u uslovima gde je izložen velikoj buci

– ako pored zujanja ima i vrtoglavice

Koje se posledice mogu javiti nakon zujanja u ušima?

 • nesvestica
 • problemi sa spavanjem
 • problemi sa koncentracijom
 • problemi sa pamćenjem
 • depresija
 • anksioznost

Zujanje u ušima – dijagnoza

Za konačnu dijagnozu tinitusa, potrebno je odraditi sledeće analize:

 • ORL specijalistički pregled
 • audiometrija
 • timpanometrija

Ukoliko su potrebni dodatni dijagnostički testovi, onda se rade:

– ispitivanje slušnih evociranih potencijala

– merenje slušnih refleksa

– magnetna rezonanca

– magnetna angiografija

– dopler krvnih sudova

Zujanje u ušima u trudnoći

U trudnoći se pojava tinitusa može dogoditi, glavni uzrok tome jeste povišeni krvni pritisak u trudnoći koji remeti zdravlje i daje niz simptoma, jedan od njih jeste i tinitus. Ukoliko se pored tinitusa javljaju i drugi simptomi, potrebna je hitna lekarska intervencija.

Lečenje tinitusa

Preventivne mere lečenja obuhvataju smanjeno izlaganje buci, preobuka za poslove u kojima osoba nije izložena buci, redovna higijena ušnih školjki i ušnih puteva.

Od lekova, triciklični antidepresivi ( kao što su amitriptilin i nortriptilin ) mogu imati značajan uticaj na uklanjanje simptoma zujanja u ušima. Neželjena dejstva ovih lekova jesu suva usta, problemi sa varenjem i kardiovaskularni problemi.

Alprazolam takođe uklanja simptome zujanja u uhu, ali se izbegava zbog čestog javljanja nesvestice nakon konzumiranja.

Što se alternativne i prirodne medicine tiče, u lečenju tinitusa se savetuje akunpuntkura, hipnoza, korišćenje gingko bilboa kapsula, preparata cinka i kompleksa vitamina B.