usporen rad srca

Bradikardija – usporen rad srca i puls

Ako imate usporen rad srca ili bradikardiju, to znači da vaše srce jako sporo kuca. U nastavku objašnjavamo ovaj poremećaj, kao i uzroke, simptome i lečenje.

Ljudsko srce je jedan od najvažnijih organa u ljudskom telu. Kod zdravih osoba, normalan puls je 72 otkucaja u minutu. Ako je puls niži od ovoga, to stanje se naziva aritmija. Međutim, kada puls padne ispod 60 otkucaja u minutu, to stanje može biti i bradikardija, odnosno usporen rad srca.

Usporen rad srca znači da naš prirodni pejsmejker ne radi kako treba i da su i arterije pogođene. U težim slučajevima, srce toliko sporo kuca da ne pumpa dovoljnu količinu krvi u telo, što je veoma ozbiljan problem.

usporen puls

Uzroci bradikardije

Već je rečeno da je bradikardija stanje kada naše srce kuca sporije nego što bi trebalo. Postoji nekoliko razloga zašto se javlja promena načina na koji srce kuca. Ovde navodimo neke od uzroka za usporen rad srca i usporen puls:

 • Promene srca kako starimo.
 • Problemi poput hipotiroidizma (kad štitna žlezda ne luči dovoljno hormona), ili disbalans elektrolita u krvi (previše kalijuma u krvi) mogu usporiti električne impulse u srčanom „električnom“ sistemu i tako dovesti do toga da srce kuca sporije.
 • Prevelike doze lekova za probleme sa srcem ili visok pritisak.
 • Bolesti kao što su infarkt, koronarna arterijska bolest i infekcije poput miokarditisa i endokarditisa mogu oštetiti srčani električni sistem.
 • Neke bolesti, poput lajmske bolesti, uzrokovane ujedom nekog insekta, mogu takođe izazvati usporen rad srca.
 • Sarkoidaza, bolest koja uzrokuje upalu i ožilje u celom telu, a posebno na plućima, limfnim čvorovima, očima i koži je još jedan uzrok usporenog rada srca.

Osobe koje se aktivno tokom više godina bave sportom imaju usporeniji puls.Kod profesionalnih sportista koji
redovno imaju naporne fizičke treninge, npr. atletičari maratonci i profesionalni biciklisti, imaju usporen puls i to ispod 40 u vreme mirovanja.Usporen rad srca kod profesionalnih sportista nije isto što i usporen rad srca i puls kod osoba koje nisu fiziči aktivne. Usporen puls neaktivne osobe može biti posledica nadražaja parasimpatikusa, ili posledica srčane bolesti.

Simptomi

Simptomi usporenog rada srca se obično primete tek kada srce ne može da pumpa dovoljno krvi kako bi ispunilo porebe organizma. Ovo se obično javlja kada je puls konstantno spor duže vreme. Kod nekih ljudi sa usporenim radom srca jako dugo nema nikakvih simptoma. Ovde dajemo listu indikacija koja će vam pomoći da utvrdite da li vam srce radi pravilno.

Usporen rad srca može biti simptom mnogih bolesti koje izazivaju povećanje pritiska u mozgu: tumori, upale…

 • Angina ili bolovi u grudima: bolovi u grudima se obično javljaju kada nedovoljno krvi dolazi u srce. To je rezultat suženih krvnih zudova zbog ateroskleroze ili zadebljanja arterija.
 • Preskakanje srca: preskakanje srca zapravo znači nepravilan rad srca. Javlja se zbog zamora, stresa ili prevelike konzumacije kofeina ili alkohola.
 • Nesvestica i sinkopa: osoba lako može pasti u nesvest kada pririsak postane prenizak i u mozak ne dolazi dovoljno krvi. Smanjen dotok krvi u mozak se obično dešava spontano, a simptomi se iznenada javljaju.
 • Ošamućenost i vrtoglavica: ovi simptomi izazivaju osećaj da ćete se onesvestiti. To se može desiti zbog nepravilnog funkcionisanja nervnog sistema, jer u organizmu krv jako slabo teče.
 • Zamor i iscrpljenost: ljudi koji imaju ovakav problem sa srcem se brzo zamaraju i budu veoma iscrpljeni i posle najmanjih napora. Javlja se i zadihanost, znojenje (čak i kada je hladno) i teže se rade fizički poslovi.
 • Poteškoće sa koncentracijom: kod ljudi kojima je rad srca usporen obično se javlja nemogućnost koncentracije i zbunjenost.

Lečenje

Medicinski govoreći, usporen rad srca ili bradikardija  je stanje, gde je puls manji od 60. To može dovesti do brojnih komplikacija, od kojih neke mogu biti i smrtonosne. Da bi se ovo izbeglo, jako je važno da se ovo stanje leči. Pre lečenja, lekar može sprovesti nekoliko dijagnostičkih testova – ultra zvuk ili magnetnu rezonancu – kako bi bolje utvrdio u kakvom je stanju vaše srce. Kada to uradi, lekar će vam preporučiti tretman. Lečenje ovog poremećaja sprovodi se u tri faze:

Prva faza: nakon srčanog udara, kada puls naglo padne, lekovi se daju intravenski kako bi se poboljšao rad srca i kako bi puls skočio. Ponekad se stavlja i privremeni pejsmejker. Ako je do problema došlo zbog hipotiroidizma, onda lekar prepisuje lekove za ovaj problem, kako bi se rad srca stabilizovao.

Druga faza: ljudima starijim od 65 godina je obično potreban trajni pejsmejker. Ako je ovo stanje izazvano nekim lekovima, lekar će verovatno prilagoditi dozu ili promeniti lekove.

Treća faza – ako se stanje pogorša: dešava se da usporen rad srca iznenada zameni brz i nepravilan rad srca i takvi ljudi imaju velik rizik od šloga i infarkta. U ovim slučajevima se koristi stalni pejsmejker, kao i antikoalgulansi.

Budite zdravi i hranite se što zdravije. Smanjite holesterol, izbacite alkohol, smanjite stres i vežbajte kako biste smanjili rizik od srčanih bolesti.