trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje za zaposlene i preduzetnice

Trudničko bolovanje je pravo na platu (naknadu zarade) koje se isplaćuje iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za vreme trudnoće. Pravo na trudničko bolovanje ima svaka zaposlena žena i preduzetnica koja ostane u drugom stanju.

Po sadašnjem Zakonu postoje izvesne razlike između zaposlenih žena i preduzetnica. Međutim, kako je najavljeno od početka 2023. godine, trebalo bi da budu izjednačena prava preduzetnica sa zaposlenim ženama kada je u pitanju trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo.

Trudničko bolovanje za zaposlene

Trudničko bolovanje mogu otvoriti sve zaposlene žene bez obzira da li su stalno zaposlene ili obavljaju poslove po ugovoru na određeno vreme. Bolovanje se može otvoriti od prvog dana trudnoće ili produžiti ukoliko je u pitanju rizična trudnoća na osnovu mišljenja i nalaza izabranog ginekologa i lekarske komisije.

U ostalim slučajevima, zaposlena žena ima pravo na trudničko bolovanje 45 dana pre termina za porođaj odnosno najkasnije 28 dana pre porođaja, nakon čeka se nastavlja porodiljsko odsustvo. Prvi mesec trudničkog bolovanja plaća poslodavac, a ostale mesece refundira država odnosno Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Zaposlena trudnica prima platu u visini prosečne zarade koju je ostvarila u prethodnih godinu dana, s tim što taj iznos ne može biti viši od najviše mesečne osnovice za doprinose koji ulazi u prosečan iznos zarade. Ova osnovica se menja svake godine a naknada zarade usklađuje se svaka 2 meseca na osnovu kretanja prosečne mesečne zarade u Srbiji.

Trudničko bolovanje se isplaćuje 100 %, sa posebnog namenskog računa poslodavca na račun trudnice a minuli rad ulazi u trudničko i porodiljsko bolovanje.

Od dokumentacije je potrebno da trudnica pribavi lekarske doznake (dostavljaju se svaki mesec), ocenu lekarske komisije posle 60 dana i kopiju tekućeg računa dok ostalu dokumentaciju pribavlja i dostavlja knjigovođa firme u kojoj je trudnica zaposlena.

Ukoliko je trudnica zaposlena po osnovu Ugovora o radu na određeno vreme, poslodavac ne može otkazati ugovor dok traje trudničko bolovanje zbog održavanja trudnoće, kao i za vreme porodiljskog odsustva, uključujući odsustvo za negu deteta. U ovom slučaju dan isteka odsustva smatra se danom prestanka radnog odnosa.

Trudničko bolovanje za preduzetnice

Trudničko bolovanje preduzetnica može otvoriti i produžiti pod istim uslovima kao i zaposlena žena, na osnovu nalaza i mišljenja izabranog ginekologa i lekarske komisije. Prvi mesec trudničkog bolovanja snosi preduzetnica a ostale refundira država, najkasnije u roku od dva meseca od predaje dokumentacije za trudničko bolovanje.

Za potrebe refundacije sredstava, preduzetnica otvara namenski račun, s tim što deo novca za doprinose uplaćuje država a deo novca uplaćuje preduzetnica na račun za isplatu neto zarada. Najviša osnovica plate računa se isto kao i zaposlenih žena i menja se svake godine.

Trudničko bolovanje preduzetnica može otvoriti na dva načina i to “zamrzavanjem” preduzetničke radnje ili imenovanjem poslovođe. U prvom slučaju, preduzetnici se refundira 100% osnovice jer ne plaća poreze i doprinose. Međutim, ukoliko preduzetnica želi da joj teče staž za vreme “zamrzavanja” radnje, obaveza plaćanja doprinosa ostaje.

Ukoliko preduzetnica imenuje poslovođu za vođenje preduzetničke radnje za vreme trajanja trudničkog bolovanja, u obavezi je da za poslovođu plaća poreze i doprinose, a za sebe zdravstveno osiguranje. U ovom slučaju preduzetnici se refundira 50% od osnovice a radni staž se obračunava.

Dakle, prema važećem zakonu, ukoliko preduzetnica želi da ostvari pravo na punu naknadu mora zatvoriti preduzetničku radnju. U suprotnom, naknada je umanjena za 50%,

Trudničko bolovanje preduzetnica ostvaruje podnošenjem zahteva za poresko uverenje nadležnoj Poreskoj upravi u kojoj se navodi osnovica za kvartal koji prethodi mesecu otvaranja bolovanja.

U ostalu dokumentaciju koju pribavlja preduzetnica spadaju lekarske doznake, ocena lekarske komisije, kopija tekućeg računa, rešenje iz APR-a o zamrzavanju radnje ili imenovanju poslovođe, uverenje iz poreske o visini bruto osnovice za prethodni kvartal a za zaposlenog ukoliko ga ima, izvod stanja poreza za mesec koji se potražuje.