cesto mokrenje kod zena

Učestalo mokrenje kod žena mogući razlozi i lečenje

Učestalo mokrenje je problem koji se često javlja kod žena, u velikoj meri može uticati na njihove svakodnevne aktivnosti. U nastavku ćemo vam izneti kratak uvid u problem čestog uriniranja koji može biti manje ili više ozbiljnog karaktera.

Do pojave učestalog mokrenja kod žena može doći iz različitih razloga, kao i pod uticajem hormonalnih promena pred menstruaciju. Ovo stanje definiše se kao povećani nagon za mokrenjem praćen većom učestalosti, pri čemu ne mora nužno doći do povećanja izlučivane količine urina. Bol i peckanje mogu biti prateće pojave učestale potrebe za mokrenjem. Prateći simptomi mogu varirati u zavisnosti od osnovnog uzroka problema.

Koji su uzroci učestalog mokrenja ?

Učestala potreba za uriniranjem češća je kod žena nego kod muškaraca. Iako postoje zajednički uzroci pojave učestalog mokrenja kod oba pola, žene imaju veće predispozicije za razvoj ovog problema zbog svoje telesne konstitucije i visokog nivoa oscilacije hormona. Takođe, određene životne navike mogu biti od presudnog značaja za pojavu čestog pražnjenja bešike.

cesto mokrenje kod zena

U sledećim redovima saznaćete za neke od najdominantnijih uzročnika potrebe za učestalim mokrenjem.

Hormonalne promene

Hormonske varijacije do kojih dolazi tokom menstruacije, trudnoće i menopauze mogu uticati na povećanje nagona za mokrenjem, što se objašanjava delovanjem hormona na elastična svojstva bešike. Najčešće ne dolazi do izlučivanja povećane količine urina.

Infekcije urinarnog trakta

Urinarne infekcije predstavljaju standardno zastupljen zdravstveni problem kod žena i jedan od uzročnika pojave češćeg mokrenja. Infekcije dovode do zapaljenja i iritacije sluzokože bešike, te kod obolele osobe izazivaju učestali nagon za uriniranjem. Bol i peckanje su standardne prateće pojave ovog nagona, a urin može biti zamućen i neprijatnog mirisa. Ponekad urin može sadržati tragove krvi. U pojedinim slučajevima infekcije donjeg dela urinarnog trakta obolelom može biti teško da mokri, uprkos pojačanom nagonu za istim. Simptomi se mogu razlikovati u zavisnosti od lociranosti i ozbiljnosti infekcije.

Višestruke trudnoće

Prisustvo višestruke trudnoće može biti jedan od uzročnika koji dovode do pojačanog nagona za mokrenjem. Veći broj trudnoća izazvaće slabljenje izdržljivosti mišića dna karlice, što će uticati na smanjenu sposobnost bešike za zadržavanje i oslobađanje urina. Ipak, ovaj problem se može javiti i kod žena sa normalnom trudnoćom. U takvim slučajevima problem nastaje usled dodatnog pritiska na bešiku pod uticajem rastuće materice. Takođe, hormonalne promene nastale tokom višestrukih trudnoća mogu, kao i u slučaju normalnih trudnoća uzrokovati pojavu učestalog mokrenja.

Intersticijalni cistitis

Upala bešike ili interstiijalni cistitis predstavlja još jedan u nizu uzročnika učestalog nagona za mokrenjem kod žena. Ovo oboljenje utiče na smanjenje kapaciteta bešike dovodeći time do učestalo uriniranja (danju i noću). Nezavisno od učestaloti mokrenja, bol bešike predstavlja jedan od simptoma navedenog oboljenja. Simptomi se mogu pogoršati tokom menstrualnog ciklusa i u uslovima stresa. Obolela osoba takođe može iskusiti bol u karličnoj regiji, naročito između anusa i vagine, a osećaj nelagodnosti nestaće zajedno sa obavljenim mokrenjem.

Dijabetes

Ovo često prisutno oboljenje može biti jedan od okidača za pojavu nagona za učestalim uriniranjem kod oba pola. Oba tipa dijabetesa uzrokovana su porastom nivoa glukoze u krvi koju telo pokušava da izbaci putem mokraće, te dolazi do učestale potrebe za pražnjenjem. Istovremeno, dijabetesno oboljenje može uticati na nerve kontrolore pokreta mokraćne bešike, što može izazvati pojavu urinarne inkontinencije kod nekih ljudi. Pod uticajem navedenog oboljenja dolazi do izlučivanja većih količina urina.

Rak bešike

Nagon za učestalim mokrenjem može biti jedan od simptoma kancera bešike, zajedno sa bolnim mokrenjem, hitnom potrebom za uriniranjem, curenjem mokraće, stomačnim bolovima, bolom u leđima, itd. Ipak, dominantni simptom oboljenja je pojava krvi u mokraći. Oboleli od raka uretre mogu iskusiti gubitak apetita i težine. Kod žena često dolazi do pogrešnog tumačenja pojave krvi u mokraći kao simptoma urinarne infekcije ili menopauze. Oboljenje je prisutnije kod žena pušača.

Pored već navedenih, postoje i mnogi drugi fizički, zdravstveni i životni faktori koji mogu uzrokovati pojavu učestalog nagona za mokrenjem:

  • Ciste na jajnicima, nefritis, bubrežna oštećenja
  • Infekcije mokraćne bešike, hiperaktivnost bešike, vaginitis
  • Mokraćna bešika malih dimenzija, kamen u bubregu
  • Tumori bešike, jajnika i materice
  • Mulitpla skleroza, srčana oboljenja
  • Starenje, stres, unošenje velikih količina tečnosti
  • Unos diuretika
  • Radijaciona terapija, hipertireoza, infarkt
  • Polno prenosive bolesti
  • Redovno konzumiranje kofeinskih napitaka, veštačkih zaslađivača, alkohola

Žene često imaju naviku da svesno izbegavaju unošenje tečnosti i potiskuju potrebu za mokrenjem iz higijenskih ili drugih razloga. Ipak, ovakvi postupci dugoročno gledano mogu izazvati infektivne probleme i pojavu nagona za čestim mokrenjem.

Učestalo pražnjenje bešike kod žena predstavlja uobičajenu pojavu tokom trudnoće, međutim, ukoliko to nije vaš slučaj, a patite i od drugih simptoma, obratite se lekaru u cilju utvrđivanja tačnog uzroka i terapije oboljenja.

Dijagnoza i lečenje

Zapaženo je da učestalo mokrenje nije praćeno povećanjem količine urina, ukoliko su uzročnici pojave oboljenja poput infekcija urinarnog trakta, seksualno prenosivih bolesti, trudnoće ili menopauze.

U slučaju da dolazi do izlučivanja većih količina urina, uzočnici se mogu tražiti u prisustvu dijabetesa, korišćenju diuretika, pojavi srčanih i bubrežnih oboljenja.

Uzroci variraju od osobe do osobe, stoga je izuzetno bitno tačno dijagnostifikovanje. Za detektovanje uzroka pojave učestalog nagona za mokrenjem kod žena često se primenjuju ultrazvučna snimanja, analize urina i urinokultura, citoskopija, kao i određeni neurološki testovi.

Uspešno eliminisanje osnovnog uzroka rešiće problem učestalog mokrenja. Ukoliko ne postoji jasan uzrok, problem možete rešiti određenim merama samopomoći poput obavljanja Kegelovih vežbi, promenama u režimu ishrane ili jednostavnim smanjenjem unosa tečnosti.

Klonite se konzumiranja kafe, gaziranih pića i alkohola, posebno pred spavanje.

Treniranje bešike predstavlja jednu od efikasnih tehnika koje se mogu primeniti u cilju eliminisanja problema sa mokrenjem. Postupak se sastoji u krajnje jednostavnom zadržavanju urina tokom što dužeg vremenskog intervala tokom tromesečnog perioda, nakon kog će se bešika navići na retenciju urina, i time smanjiti učestalost mokrenja. Ova vežba prestavlja vid bihejvioralne terapije koja se mora sprovoditi pod nadzorom lekara. Tehnika se preporučuje samo u terapiji specifičnih slučajeva, u zavisnosti od konretnog uzroka.

Pojava učestalog uriniranja može se sprečiti pravilnom ishranom i redovnim vežbanjem. Kegelove vežbe predstavljaju efikasnu meru koja se može preduzeti za jačanje karličnih mišića i prevenciju problema poput čestog mokrenja. Sa druge strane, često pražnjenje bešike usled pojave određenog zdravstvenog oboljenja neophodno je tretirati od najranije faze. Takođe, sa prvim znacima simptoma, trebalo bi da se obratite lekaru radi dijagnostifikovanja zdravstvenog oboljenja.

Napomena:Ovaj članak je informativnog karaktera i ne bi trebalo da vam služi kao medicinski relevantan izvor podataka.Za adekvatno lečenje i dijagnostifikovanje, obratite se lekaru.